ÚOCHB

Knihovna sloučenin ÚOCHB

Skupina Pavla Šáchy
Core Facility
CHEM cluster

O naší skupině

Knihovna sloučenin uchovává původní látky syntetizované na ÚOCHB. Kromě knihovny pevných látek jsou připravovány roztoky DMSO v 384jamkových destičkách pro screening biochemiky s důrazem na nízkou spotřebu sloučenin a dostatečně funkční testování. Roztoky jsou k dispozici ve velmi malém množství pro přímé testování bez dalšího pipetování, což šetří čas i cenné sloučeniny.

image